Zdravé Česko a pohybová (ne)gramotnost českého národa

17.12.2012 proběhl v Pražském HUBu zdarma seminář a panelová diskuse na téma pohybová (ne)gramotnost českého národa, kterou pořádalo Zdravé Česko. Jednalo se o panelovou moderovanou diskusi.

O projektu Zdravé Česko

Cílem projektu Zdravé Česko je tematizovat problematiku zdraví jednotlivce a společnosti jako hodnotu, která je velice cenná a o níž musíme pečovat individuálně, ale také kolektivně. Individuálně tím, že budeme pečovat o to, co je nejcennější = naše zdraví, a to slušným a osvíceným chováním ke svému tělu. Kolektivně tím, že si uvědomíme, že zdravotnictví není samoobslužná předplacená dílna, do které si zaskočíme vždy, když nás zlobí nějaká část těla.

Diskuse byla vedena 5ti odborníky z několika, možná na první pohled možný nesouvisejících oborů:

MILOŠ ŠKORPIL

Duší a srdcem běžec a propagátor zdravého životního stylu, zakladatel Běžecké školy Miloše Škorpila.

ING. PETR HAVLÍČEK

20 let se zabývá problematikou výživy. Je zakladatelem nestátního zdravotnického zařízení Centrum Vittore, které se zabývá konzultační činností v oblasti zdraví, výživy, životního stylu a vrcholového sportu. Je odborným garantem a průvodcem pořadu TV Prima o životním stylu Jste to, co jíte.

PROF. MUDR. JAN PIRK

Je významný český kardiochirurg, přednosta kardiocentra IKEMu.

JUDR. MIROSLAV JANSTA

Sportovní funkcionář, bývalý předseda České basketbalové federace a předseda ČSTV, po sametové revoluci československý politik Komunistické strany Československa a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

Pan Pecina – Zástupce Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Pan Pecina je statistikem ve zdravotní pojišťovně MVCR a do diskuse přispěl mimo jiné velice zajímavými čísly.

Diskuse byla velice výživná a rád bych se touto cestou podělil o několik údajů, které mi utkvěly v hlavě a zaujaly. Bohužel jsem si nevzal nic na psaní a tak nemám poznámky. Je možné, že některé informace jsou trochu nepřesné, za což se omlouvám.

blank

stáhněte si zdarma ukázku knihy

JAK TUKY PÁLIT A NEUKLÁDAT

Více jak 50% lidí v ČR má nadváhu nebo je obézních

Celkem alarmující číslo o kterém se už nějako dobu ví. Bohužel trápí jen malé množství lidí.

70% obézních lidí nepovažuje svou váhu za problém, který by měli řešit

To mě celkem šokovalo. 70% obézních lidí je naprosto jedno, že pomalu ale jistě umírá. Z mého pohledu je problém v neinformovanosti. Tito lidé si nemyslí, že je obezita problém, případně že by nějak ubližovali sami sobě. Spoléhají na všemoc zdravotního systému, který jim na bolístku dá pilulku a vše bude vyřešeno.

Doporučená doba pro pohyb je 40 minut denně

Dnes se všeobecně doporučuje, hýbat se / sportovat alespoň 40 minut denně. Před, tuším 20 lety to bylo pouze 20 minut denně. Nechci polemizovat nad doporučenou dobou, jen mě překvapilo jak číslo za 20 let narostlo. Je vidět snaha přimět lidi k většímu pohybu, dle mého názoru, na úkor stravovacích návyků. Pokud se budeme správně stravovat, není nezbytně nutné 40 minut denně sportovat. Na druhou stranu se jedná o pohybovou aktivitu jakéhokoli charakteru, kam patří i chůze. 40 minut svižné chůze denně není nic nereálného a rozhodně ji doporučuji. 20 minut do práce 20 minut z práce a jste hotoví.

Za posledních 10-20 let se podařilo prodloužit průměrnou délku života o 7-8 let

To je dobrá zpráva. Problém je, že průměrná délka zdravého aktivního života se neprodloužila vůbec. Lidé začínají být vážně nemocní stále ve stejném věku a jen se prodloužila doba, kdy je díky medicíně posunuta úmrtnost o pár let. Nemoci a zdravotní problémy si sebou neseme stále od stejného věku.

Nežiješ zdravě, nestaráš se o své zdraví, jsi obézní, nic s tím neděláš, tak zaplať

Jeden z názorů, jak přimět lidi aby se více zajímaly o své zdraví. Pokud se o své zdraví nestaráte, nemáte nárok na hrazenou zdravotní péči u pojišťovny a výkony s tím spojené si musíte uhradit sami. Pro někoho to bude extrémní názor, ale jedná se o možnou cestu, jak lidi plošně donutit aby se zajímali o své zdraví. Vzhledem k tomu jaký byl, a do dnes je, humbuk kolem 30Kč poplatku u lékaře se obávám, že něco podobného je zatím nereálné.

Rodiče nemají velký zájem na tom aby se jejich děti dostatečně hýbaly

Rodiče si neuvědomují, jak důležitý je pro děti pohyb a považují ho často za něco zbytečného. Pohybem si na sebe jednou nevyděláš, musíš se víc učit. Odpočinek dětí je dnes především u počítače a televize.

Inovace, marketing, sportovní infrastruktura

Cesta jak zaujmout a rozšířit sportovní aktivity mezi děti i dospělé. Máme nedostatek moderní sportovní infrastuktury. Pokud se někde postaví in-line bruslařská dráha, lidé si pořídí brusle a začnou se sportu věnovat. V hodinách tělocviku je pro děti gymnastika naprosto nezajímavá. Pokud jim učitel řekne, že cvičí parkour, zaujme je mnohem víc. Moderní sporty v hodinách tělocviku, správný marketing to je možná cesta.

Škola děti pohybu nenaučí

Největší vliv na děti mají jejich rodiče, pokud se nezmění chování rodičů, škola to za ně neudělá. Jedna až dvě hodiny tělocviku týdně, to je nedostatečné minimum. Děti vidí svět kolem sebe prostřednicvím rodičů. Pokud rodiče pracují a po zbytek dne tráví u televize a jídla, je zaděláno na problém.

Neexistuje prevence

Veškeré výdaje na zdravotnictví jdou do léčeni, nikoli do prevence, kam směřuje jen zlomek peněz, který je navíc vydáván na očkování. V ČR neexistuje systém prevence.

Asi všichni jsme se shodli, že je potřeba změnit především vlastní chování. O naše zdraví se nepostará stát, doktoři ani škola. Musíme všichni začít sami u sebe a starat se o své zdraví a zdraví našich dětí. Nikdo jiný to za nás neudělá.

Pohyb je nesmírně důležitý, ale za prioritu považuji především stravovací návyky, proto se těším na další seminář, který proběhne v lednu a měl by být právě na téma stravování.

Infografika

Na závěr dávám k dispozici infografiku vytvořenou na základě výsledků dotazníku z Prosince 2012, který proběhl facebookem. Na dotazník odpovědělo 115 respondentů.

blank

Další informace a termíny o seminářích a akcích najdete na stránkách http://zdravecesko.org nebo na facebooku projektu.


Jak užitečný pro vás byl tento článek?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičky!

Průměrné hodnocení / 5. Hodnotilo:

Mrzí mě, že článek nebyl dostatečně užitečný

Pomůžete mi to napravit?

Top

11 MÝTŮ
O HUBNUTÍ

blank
x