Jaká strava zaručí nejefektivnější úbytek váhy?

Ve Švédsku začali přepisovat historii stravovacích doporučení. Švédové na své zdraví dbají obecně více, než jiné národy. Nyní, po více než 2 letech práce,  švédská expertní komise publikovala vědeckou práci na téma „Nutriční léčba obezity“ (Dietary treatment of obesity). Tento report od SBU (Švédské rady pro hodnocení zdravotnických technologií) je dost možná základ pro budoucí výživová doporučení v oblasti léčby obezity v rámci švédského zdravotního systému.

Vyhýbání se tuku a kaloriím bylo v rámci švédského zdravotního systému dlouhou dobu jediným doporučením pro léčbu obezity. Stava s nízkým obsahem sacharidů byla neuznávána a považována spíše za trendy záležitost než za stravovací systém založenou na vědecky podložených faktech. Teď ale nastal čas změn.

Podle SBU je jasný rozdíl mezi různými stravovacími systémy vnímán v prvních 6 měsících. V takovém případě je strava s nízkým obsahem sacharidů efektivnější než dnešní konvenční stravovací doporučení.

Z trendy diety vítězem vědeckých testů

Několik nejvýznamnějších bodů ze studie SBU.

Zlepšení zdravotních příznaků

Podle SBU, se při nízskosacharidové stravě vaše zdravotní příznaky zlepší a:

…a zvýší se vám podíl HDL cholesterolu (tzv. „dobrého cholesterolu“) bez zvýšení LDL cholesterolu (tzv. „špatného cholesterolu“). Toto se aplikuje jak na mírnější nízkosacharidovou stravu, kde je příjem sacharidů menší než 40 procent celkového příjmu energie, tak na striktnější nízkosacharidovou stravu, kde je příjem sacharidů menší než 20 procent z celkového příjmu energie. Navíc striktnější nízkosacharidová strava vede ke zlepšení hladiny glukózy a výraznému snížení hladiny triglyceridů u jedinců s obezitou nebo cukrovkou.

Všechny důležité zdravotní příznaky se u studovaného vzorku jedinců zlepšily nebo zůstaly nezměněné při dodržování striktnější nízkosacharidové stravy. Stejné výsledky byly potvrzeny v souboru (meta analýze) všech vědeckých prací v tomto oboru.

Nejistota výsledků při dlouhodobém stravování

Po dlouhou dobu, studie neukazovaly žádné statisticky významné rozdíly mezi dietami a rozdíly navíc mizely s časem. SBU tvrdí, že je to způsobeno nedodržováním dlouhodobě stravovacích doporučení. Po čase totiž lidé mají sklon se vracet k zaběhlým zvyklostem.

Čím více studií přidáváme, tím jasněji můžeme vidět výhody nízkosacharidových stravovacích systémů. Bohužel, nebo možná bohudík, SBU vyřadilo studie zkoumající vliv těchto diet na lidi s obezitou i nadváhou. Pokud bychom zahrnuli studie o hubnutí, kde se pracuje s lidmi trpícími nadváhou – na plné čáře vyhrává tento stravovací systém. Výsledky jsou často až neuvěřitelné a dostavují se v řádu měsíců až jednoho roku.

Dobře zpracovaná studie, která byla pro vyřazena z reportu SBU ze stejného důvodu jako výše, také ukazovala dlouhodobou výhodu stravování na podobném principu jako LCHF, po 2 letech a to i navzdory obtížnosti zpracování takto dlouhodobých studií.

stáhněte si zdarma ukázku knihy

JAK TUKY PÁLIT A NEUKLÁDAT

Při dlouhodobém držení striktní nízkosacharidové stravy jsou zatím jen neoficiální reporty zabývající se vztahem mezi váhou a hladinou cholesterolu.

Fyzická aktivita

SBU také vyvrací myšlenku, že fyzická aktivita má klíčovou roli při hubnutí. Fyzická aktivita může být velmi prospěšná, ale:

Systematické studie literatury ukazují, že při zapojení fyzické aktivity do stravovacího plánu pro jedince s obezitou má, pokud nějaký, okrajový vliv na úbytek hmotnosti.

 Účinek fyzické aktivity při hubnutí je jinými slovy velmi malý nebo žádný.

Obavy z nízkosacharidové stravy zamítnuty

Pořád se toho ví celkem málo o tom, jaké stravovací doporučení jsou opravdu nejlepší pro dlouhodobé zdraví. Nedávné negativní upozornění na nízkosacharidové stravovací systémy jsou nejvíce založeny na statistických asociacích odvozených z dotazníku na výživu od lidí, kteří nejedí (!) stravu s nízkým obsahem sacharidů.

Jak přesně funguje nízkosacharidové stravování? Jak s ním začít se dozvíte zde.

Při detailním rozboru sacharidů, tuku a bílkovin, který je v takových studiích smyšleně označován za nízkosacharidovou dietu, je jejich obsah velmi podobný distribuci makronutrientů v hamburgeru s hranolkami a kolou.

Vstříc budoucnosti aneb jaké budou důsledky této studie?

Doporučení na nízkosacharidovou stravu jsou stále velmi vzácná, pokud se podíváme do průzkumů. Není jasné jak často jsou pacienti odrazování od striktní nízkosacharidové stravy. Nízkosacharidová strava, dokonce i ve své striktnější formě, vede k mnohem většímu úbytku váhy v krátké době oproti nízkotučným dietám a studie ukazují, že nedochází k žádným vedlejším účinkům jako je zvýšení lipidů v krvi, pokud si lidé nízkou váhu udrží. Jeden z možných důsledků tohoto reportu od SBU tedy bude častější využití striktní nízkosacharidové diety pro krátkodobý úbytek váhy. Alespoň ve Švédsku.  

SBU je úřad, který se z logiky věci bude vždy vyjadřovat velmi opatrně. Tato studie ale celkem jasně říká: Je nejvyšší čas, aby zdravotnický systém vzal vážně vliv nízkosacharidové stravy a její účinky na úbytek váhy.

Dobou zprávou je, další zajímavé tvrzení ohledně nízkosacharidové stravy ze strany SBU:

…není možné dělat závěry o vztahu mezi nízkosacharidovou stravou  – bez ohledu na příjem tuků – a kardiovaskulárními onemocněními. Držme se  zásady obezřetnosti a doporučujeme hlídat si příjem nasycených tuků, jelikož dokumenty o dlouhodobém efektu nízkosacharidové stravy na kardiovaskulární onemocnění jsou nedostatečné a nelze tak dělat žádné závěry.

SBU se tak věcně postavila proti mýtům o vlivu tuků na kardiovaskulární systém.  Sám jsem byl dříve také obezřetný ohledně nasycených tuků. SBU zachovává pochopitelný postoj. Můžete dodržovat dokonce i striktní nízkosacharidovou dietu se zvýšeným příjmem pouze nenasycených tuků. To bylo prokázáno v několika studiích dostupných v AJ:

Studie SBU “Nutriční léčba obezity“ je obrovským krokem kupředu v oblasti efektivních výživových doporučení zdravotnického systému. Co myslíte, promítne se nějak i do českého zdravotnictví a doporučení lékařů?

Více o zprávě SBU “Dietní léčba proti obezitě” (Anglicky)

Jak užitečný pro vás byl tento článek?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičky!

Průměrné hodnocení / 5. Hodnotilo:

Mrzí mě, že článek nebyl dostatečně užitečný

Pomůžete mi to napravit?

Top

11 MÝTŮ
O HUBNUTÍ

blank
x