Výpočet podle rovnice Mifflin – St. Jeor

Váš výsledek v kcal/den