Než začnete číst obchodní podmínky…

Cílem knihy je předat informace, které  lidem poskytuji prostřednictvím pravidelně vyprodaného kurzu. Cílem dalších produktů v eshopu je usnadnit proces spalování tuků. Pokud jde o prodej, snažím se chovat/jednat slušně, reklamace vyřizovat obratem a zbytečně nikomu neznepříjemňovat život. Ano i já nakupuji v e-shopech a nechci opakovat stejné chyby, které mi na jiných vadí.

Pokud se produkt z jakéhokoli důvodu nelíbí nebo vám nevyhovuje, napište mi nejpozději do 30 dní od koupě email a já vám  platbu vrátím. Uveďte číslo vaší objednávky, důvod a já pošlu platbu zpět. Věřím, ve slušnost lidí a možnost získat kdykoli platbu zpět, nebude nikdo zneužívat. Lhůta 30 dní je dle mého názoru dostačující. Časové omezení na 30 dní je pouze kvůli prodejům prostřednictvím partnerů. 

Krásný den všem. A teď už ty nutné, nudné paragrafy a fráze

Základní údaje – Prodávající

Jméno: Petr Novák
Ulice: Na Beránku II 107
Město: Ořech
PSČ: 25225
Země: Česká Republika

Číslo bankovního účtu: 1002517016/3030
IČ: 65465971
DIČ: CZ7801171334
Prodávající je plátce DPH.

Kontaktní údaje – Prodávající

Email: petr@fitplan.cz
web: https://fitplan.cz/

Korespondenční adresa – Prodávající

Petr Novák
K Závětinám 213
155 11, Praha 5 – Řeporyje
Česká Republika

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku knihy tištěné, elektronické nebo fyzického produktu. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je fyzické zboží i elektronické (e-knihy) (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://fitplan.cz/

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Petr Novák, se sídlem Na Beránku II 107, 252 25 Ořech, Česká Republika.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.
Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autoři ebooku za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto  jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Čl. II – Objednávka

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://fitplan.cz/.
Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://fitplan.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
2.2. Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1. Na webové adrese https://fitplan.cz/ najdete všechny ceny  koncové. Prodávající je plátce DPH.
3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1. Způsob platby:
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2. Možnosti plateb:
– Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
– Bankovním převodem

4.3. Forma platby:
Platba se děje jednorázově, což znamená, že kupující bude vyzván k zaplacení ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Čl. V. – Ochrana osobních údajů

8.1. Prohlášení prodávajícího: Petr Novák se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

8.3. Dodavatel může kupujícímu sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.

Čl. VI – Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 04.01.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://fitplan.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály.

Prodávající Petr Novák si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://fitplan.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.